EKO - Opolszczyzna
EKO - Opolszczyzna

Środowisko - Kluczbork

Warunki klimatyczne | Atmosfera

Warunki klimatyczne
Pod względem klimatycznym gmina Kluczbork zaliczona została do dzielnicy rolniczo - klimatycznej Łódzkiej.
Temperatura średnioroczna osiąga 7.8 - 8.0° C, najcieplejszym miesiącem jest lipiec, ze średnią temperaturą 17.6 - 17.9° C, najzimniejszym styczeń, z temperaturą- 1.5 - - 2.2° C. Długość okresu wegetacyjnego wynosi od 210 - 220 dni. 
Układ temperatur jest korzystny dla wegetacji roślin. Roczny przebieg wilgotności jest mało zróżnicowany. 
Średnia suma opadów zbliżona jest do 650 - 690 mm, z wyraźną kulminacją w okresie letnim (ok. 260 mm).
Atmosfera
Gmina, zalicza się do obszarów, które pod względem zanieczyszczenia powietrza należą do najmniej obciążających i obciążonych emisjami i zanieczyszczeniem atmosfery.
Położona z dala od głównych, regionalnych centrów przemysłowych, przy udziale terenów leśnych (ok. 19.1 % powierzchni gminy), pozbawiona zróżnicowanego przemysłu wprowadzającego zanieczyszczenia do atmosfery, charakteryzuje się stosunkowo czystym i zdrowym powietrzem.
Wg aktualnych, szacunkowych danych PIOŚ (stan na rok 1999) poziom zanieczyszczenia atmosfery na terenie gminy utrzymuje się na poziomach od 20 % normatywnego stężenia średniorocznego dla tlenków węgla, poprzez 25 % normatywnego stężenia średniorocznego dla dwutlenku azotu, 30 % normatywnego stężenia średniorocznego dwutlenku siarki do 30 % normatywnego stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego.
Wg aktualnych, szacunkowych danych PIOŚ (stan na rok 1999) poziom zanieczyszczenia atmosfery na terenie miasta utrzymuje się na poziomach od 35 % normatywnego stężenia średniorocznego dla tlenków węgla, poprzez 40 % normatywnego stężenia średniorocznego dwutlenku siarki i pyłu zawieszonego do 62.5 % normatywnego stężenia średniorocznego dla dwutlenku azotu.
Zaznaczyć należy, że wobec braku większych źródeł emisji zanieczyszczeń na terenie gminy, aktualny stan zanieczyszczenia powietrza kształtowany jest przez napływ zanieczyszczeń z terenów leżących na zewnątrz gminy.

Warunki klimatyczne | Atmosfera

Powrót do strony głównej