Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego

ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, tel. (77) 455 48 69, 441-65 50, 441 64 85, fax (77) 455 29 79
e-mail : kontakt@wodip.opole.pl www : www.wodip.opole.pl

[ informatyka ] [ technika ] [ szkolenia ] [ poradnik ] [ konkursy ] [ strona główna ]

AUTORYZOWANE KURSY W SZKOŁACH

Szanowni Państwo,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70 poz. 825) w części wymagań stawianych nauczycielom ubiegającym się o awans zawodowy zawiera wymogi umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.

W związku z olbrzymim zainteresowaniem nauczycieli podstawowymi szkoleniami informatycznymi proponujemy Państwu współpracę w tym zakresie.

Istnieje możliwość organizowania kursów w wybranych szkołach w terenie.

Podstawą do nawiązania współpracy pomiędzy WODIiP, a szkołą jest złożenie przez zainteresowaną szkołę następujących dokumentów :

  • opis posiadanej pracowni (komputery, licencjonowane oprogramowanie)
  • opis kwalifikacji nauczyciela który będzie prowadził zajęcia (kserokopie: dyplomu ukończenia studiów, studiów podyplomowych, ukończonych form doskonalenia)
  • zobowiązanie przeprowadzenia kursu według programu Ośrodka, zebrania odpłatności za świadectwa od uczestników kursu, sporządzenia dokumentów kursu według wymogów Ośrodka.

WODIiP zobowiązuje się do :

  • wystawienia świadectwa ukończenia kursu po dokonaniu wpłaty (za egzamin i wystawienie świadectwa) na konto Ośrodka oraz przekazaniu teczki kursu wraz z wykazem niezbędnych dokumentów kursowych.

W przypadku konieczności wynagrodzenia dla prowadzącego szkoła przeprowadza kalkulację cenową przedstawiając ją do zatwierdzenia przez Ośrodek.

Szanowni Państwo, nowa rzeczywistość szkolna wymusza stworzenie możliwości doskonalenia nauczycieli; naszym zamiarem jest przybliżenie miejsca szkolenia do miejsca zamieszkania nauczyciela. Chcemy również zapewnić odpowiednią jakość kształcenia - stąd każdy kurs zakończony zostanie egzaminem według przyjętego przez WODIiP standardu. Egzamin zostanie przeprowadzony przez pracownika Ośrodka lub doradcę metodycznego. Z tych też powodów szkolenia prowadzone będą tylko w tych szkołach które przejdą pozytywna weryfikację Ośrodka.

Mam nadzieję, że nasza współpraca przyczyni się do podniesienia poziomu wdrażania technologii informacyjnej w szkołach, a tym samym do podniesienia poziomu nauczania.

Z poważaniem
Lesław Tomczak, dyrektor WODIiP Opole


Stanisław Rożniatowski