Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego

ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, tel. (77) 455 48 69, 441-65 50, 441 64 85, fax (77) 455 29 79
e-mail : kontakt@wodip.opole.pl www : www.wodip.opole.pl

[ informatyka ] [ technika ] [ szkolenia ] [ poradnik ] [ konkursy ] [ strona główna ]

NAUCZYCIELE KONSULTANCI

Teresa Jednoróg, konsultant ds. informatyki, e-mail : jednorog@wodip.opole.pl

Mieczysław RojekMieczysław Rojek, konsultant ds. techniki

Roland Zimek,  konsultant ds. informatyki, e-mail : rzimek@wodip.opole.pl

Stanisław Rożniatowski, konsultant ds. Internetu, e-mail : stan@wodip.opole.pl

Marian Mysior, konsultant ds. technologii informacyjnej, e-mail : mmysior@wodip.opole.pl

SPECJALIŚCI

Barbara Rzońca, specjalista ds. projektów edukacyjnych, e-mail : basia@wodip.opole.pl

Artur Nowak, specjalista ds. systemów komputerowych, e-mail : anowak@wodip.opole.pl

Stanisław Rożniatowski