Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego

ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, tel. (77) 455 48 69, 441-65 50, 441 64 85, fax (77) 455 29 79
e-mail : kontakt@wodip.opole.pl www : www.wodip.opole.pl

[ informatyka ] [ technika ] [ szkolenia ] [ poradnik ] [ konkursy ] [ o firmie ] [ strona główna ]

LISTY DYSKUSYJNE WODIiP

Zapraszamy Państwa do aktywnego korzystania z naszych list dyskusyjnych. W chwili obecnej - na serwerze WODIiP - dostępne są listy "zamknięte" - można z nich korzystać wysyłając e-mail na jej adres, ale nie można stać się odbiorcą takiej listy oraz listy "otwarte" dla wszystkich chętnych. Jeśli chcecie być uczestnikiem wybranych list "otwartych" - proszę o zgłoszenia na adres : stan@wodip.opole.pl. W zgłoszeniu podać na jaka listę się dopisujecie oraz swój adres e-mail. Mamy nadzieję, że wykorzystacie Państwo ich możliwości.

Listy dyskusyjne na serwerze WODIiP :

1. Listy "zamknięte" :

  • doradcy@wodip.opole.pl - e-mail wysłany na ten adres trafi do wszystkich nauczycieli-konsultantów WODIiP oraz doradców metodycznych z informatyki.

  • konkurs@wodip.opole.pl - lista przeznaczona dla uczestników konkursów informatycznych do kontaktu z Komisją Konkursową oraz dostarczania prac konkursowych.

  • kontakt@wodip.opole.pl - list zaadresowany w ten sposób otrzyma Dyrektor i nauczyciele-konsultanci WODIiP

2. Listy "otwarte" :

Istnieje możliwość założenia innych przedmiotowych list dyskusyjnych - czekamy na Państwa propozycje


Stanisław Rożniatowski