(fragment polichromii z Zielęcic)

 

Kościół filialny pw. Chrystusa Króla. Pierwsza wzmianka o kościele w Zielęcicach pochodzi z 1305 roku, obecny pochodzi  z początku XV wieku. Neogotycka wieża kościoła z 2 połowy XIX wieku. 

Ponad tabernakulum znajdował się fragment polichromii pochodzący z 1 połowy XV wieku. Dekoracja patronowa nie zachowanego stropu kościoła pochodziła z XVI wieku. Malarstwo patronowe powstało przez powie4lanie wzorów z szablonów wyciętych w skórze. 

 

 

[WRÓĆ]