LUDNOŚĆ

W przeciwieństwie do wschodnich terenów Opolszczyzny, ludność obecnie zamieszkująca miasto i gminę Brzeg niemal w 100% jest ludnością napływową, która przybyła tu po II wojnie światowej. Połowa została przesiedlona z kresów wschodnich, które przypadły ZSRR - głównie z województw lwowskiego i tarnopolskiego. Druga część przybyła z Polski centralnej. Wcześniej do XIII wieku miasto i jego okolice były zamieszkałe przez ludność polską. Później wraz z napływem przybyszów z Niemiec oraz kulturą zachodnią ludność ulegała stopniowej germanizacji. Proces ten najsilniej zachodził w mieście, szczególnie wśród wyższych klas społecznych. Według danych statystycznych z 1910 roku w Brzegu mieszkało niecałe 2000 osób narodowości polskiej czyli około 8% ogółu ludności miasta. Po przejściu frontu w 1945 roku w mieście pozostała pewna liczba Polaków ok. 200 osób. Większość jednak została wysiedlona z Niemcami. O ludności miejscowej (autochtonicznej) mówią jeszcze dane statystyczne z 1950 roku. Wtedy na ogólną liczbę mieszkańców Brzegu 12771 osób ludność miejscowa stanowiła 6,5% (824 osoby) - reszta to ludność napływowa.
Ludność z kresów wschodnich która musiała opuścić swoje rodzinne strony z trudem oswajała z nowymi ziemiami, które miały się stać ich nową małą ojczyzną. Przebiegało to z oporami, w atmosferze tymczasowości i braku wiary w przyszłość na obcej ziemii. Sąsiedztwo kultur, zmieszanie ludności "zza Buga", wielu województw Polski centralnej i nielicznych autochtonów wymuszało uczenie się na nowo obcowania z odmiennościa i tolelancji.

Zmiany liczby ludności

Dane dotyczące liczby ludności średniowiecznego Brzegu są dosyć ubogie. W XIV miast szacowano na 2-3 tysiące mieszkańców. W późniejszych wiekach liczba ta na ogół rosła. Były jednak okresy związane głównie z epidemiami różnych chorób zakaźnych gdy liczba gwałtownie malała. Bardziej wiarygodne dane mamy z XVIII wieku. W 1725 roku Brzeg liczył 3150 mieszkańców, w 1787 - 6650, 1805 - 10000. Od XIX wieku mamy juz w miare systematyczne dane (tabela poniżej):

rok

liczba mieszkańców

rok

liczba mieszkańców

1820

9200

1955

19000

1850

11700

1960

24000

1880

17500

1970

31400

1910

29900

1980

35800

1927

27600

1990

38700

1939

32000

1995

39700

1950

12800

2000

39600


Struktura zatrudnienia:

» przemysł - 44 %,
» ochrona zdrowia i opieka społeczna - 9,5 %,
» budownictwo - 8 %,
» edukacja - 7 %,
» handel i naprawy - 6,5 %,
» transport i łączność - 6 %,
» administracja i obrona narodowa - 5 %,
» rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo - 3 %,
» pośrednictwo finansowe - 2,5 %.

Ze struktury zatrudnienia widać, że Brzeg jest typowym miastem przemysłowym. W ostatnich latach zatrudnienie w przemyśle zmniejsza. Zwiększa się zatrudnienie w usługach. Stosunkowo duże jest w Brzegu bezrobocie. Obecnie wynosi ono około 12 %.