NIEZNASZYN

Malowniczo położona między pagórkami wioska, liczy obecnie 192 mieszkańców. Najstarsze wzmianki o niej pochodzą z roku 1376. Jej właścicielem był wtedy Dirschko von Nieznassin. Od strony wschodniej góruje na tle wioski okazały kościół Najświętrzego Serca Pana Jezusa z 1986 r. (na zdjęciu). Powstanie kościoła w Nieznaszynie było związane z istniejącym tu od 1913 do 1989 roku Klasztorem Sióstr Służebniczek Najświętrzej Marii Panny. Kaplica poprzedzająca kościół powstała w 1939 roku właśnie w przebudowanej salce przyklasztornego przedszkola. Budynki te istnieją do dziś. Z Nieznaszyna wiedzie wiele polnych dróg z krzyżami i kapliczkami na rozstajach. Piękne widoki zachęcają do spacerów i wycieczek.Od strony zachodniej wieś graniczy ze zdziczałym parkiem dawnego majątku Kochaniec. Jedna z dróg na południe wiedzie obok wyrobiska gliny- Gliniok. W centrum wsi znajduje się zbiornik wodny.

 

 

Ogólna powierzchnia wsi- 237 ha, w tym użytków rolnych-464 ha. Tu mieszczą się:

- kościół parafialny p.w. Najświętrzego Serca Pana Jezusa z roku 1986,
- Wiejski Dom Kultury,
- sklep spożywczy,
- jednostka OSP.

Powrót