SUKOWICE


Zdjęcie przedstawia Sukowice z lat 30-tych naszego wieku. Znajdują się na nim: karczma, szkoła, młyn i stacja PKP. Budynki te, chociaż trochę zmienione, przetrwały do dzisiaj (prezentujemy je poniżej).

Wieś ta położona jest na obszarze falistej równiny, rozciągającej się po zachodniej stronie doliny potoku Cisek. To wieś, o której brak jest większych danych historycznych. Wiadomo, że powstały jako folwark majątku rycerskiego około 1402 roku (SUKOWITZ). Jednak genetyczna nazwa wsi SUCOWICZ, pochodząca z 1293 roku, może wskazywać na znacznie wcześniejsze jej powstanie. Dokumenty z 1830 roku wzmiankują o istnieniu przy folwarku niewielkiej wsi kmiecej. Nazwa miejscowości wywodzi się od hodowli psów jaka istniała w okresie pańszczyzny. Znajdowała się ona w folwarku-młynie. W hodowli tej przeważały suki. Hodowali je po to, aby właściciel folwarku (a był to folwark prywatny) mógł wywiązać się z pańszczyzny oddajac na ten cel pewną ilość psów (rasy Chart-Windhund). Wroku 1938 Sukowice włączyły się na siedem lat do sąsiedniego Zakrzowa.

 

Najstarszym obiektem we wsi jest MŁYN należący do rodziny Meissner od dziesięciu pokoleń , wybudowany w roku 1697 . Przebudowany w 1936 roku przez ojca obecnego właściciela razem z domem. Młyn początkowo miał napęd wodny, potem maszynę parową, a w 1928 roku zainstalowano turbinę. Dziś praca młyna zależna jest od 62 silników elektrycznych.

 

 

 

Drugim wiekowym zabytkiem wioski jest KAPLICZKA wybudowana w 1881 roku, licząca 119 lat, wyremontowana w 1981 roku z okazji 100 lecia obiektu. Naprzeciw dzisiejszej kapliczki był cmentarz żołnierzy napoleońskich, na którym pochowanych było 36 Chorwatów-katolików i 8 Serbów-prawosławnych.

 

W 1901 roku (99 lat wstecz) pobudowano obiekty należące do pana Pendziałka z Gamowa (Karczma, Sala Taneczna, Bilard). Obecnie znajduje się w nich GS-Cisek z siedzibą w Sukowicach, którego prezesem jest pan Joachim Karkosz- także radny i członek zarządu gminy.

 

Kolejnym ważnym budynkiem Sukowic jest szkoła (na zdjęciu po lewej) wzniesiona w 1905 roku, 95 lat temu. Długoletnią nauczycielką, uczącą dzieci wiejskie, klasy 1-4 była nieżyjąca już pani Maria Mozer. W roku 1976 szkoła zamknięta i zamieniona na mieszkania. Obecnie mieszka tam rodzina pani Lucyny Bujko i rodzina państwa Piotrowskich. Dzieci z Sukowic uczą się teraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Steblowie. Na wspomnienie w tej wsi zasługuje również zlikwidowana w 1997 roku Linia Kolejowa Kędzierzyn- Baborów i zamknięta stacja PKP SUKOWICE (na zdjęciu po prawej), która to zapisała się w dziejach historii kolejnictwa na czarnych kartach.W listopadzie 1939 roku w Sukowicach doszło do katastrofy kolejowej, zderzenia pociągów jadących z Baborowa i Kędzierzyna. W katastrofie zginęło kilkanaście osób. Odgłos kolizji słyszalny był w sąsiednich wioskach. Miejsce katastrofy upamiętnia mały drewniany krzyż.

Mamy w naszych Sukowicach również stację meteorologiczną (na zdjęciu), którą obsługuje pani Maria Latka. Stacja ta znajduje się na działce pani Marii. Od czasu do czasu odwiedzają stację wycieczki szkolne.

Sukowice dzisiaj liczą 401 mieszkańców, 104 budynków mieszkalnych. Ogólna powierzchnia wsi - 495 ha, w tym użytków rolnych - 443 ha. Tu mieszczą się:

- młyn zbożowy,
- Gminna Spółdzielnia "SCH"
- piekarnia GS,
- sklep spożywczy.

Powrót