Wiadomości ogólne Wstecz
Gmina Leśnica położona jest w południowo-wschodniej części powiatu Strzelce Opolskie (strzeleckiego). W jej skład wchodzą wioski:
Czarnocin, Dolna, Góra Świętej Anny, Kadłubiec, Krasowa, Lichynia, Łąki Kozielskie, Poręba, Raszowa, Wysoka i Zalesie Śląskie.

Siedzibą władz gminy jest miasto Leśnica.

Łączna powierzchnia tej jednostki administracyjnej wynosi 95 km kw.(jest to 1,11% ogólnej powierzchni województwa opolskiego). Ogólna liczba ludności tu mieszkającej wynosi 2 929 osób.

Nasza gmina - mimo, iż otoczona jest dużymi zakładami przemysłowymi w Kędzierzynie Koźlu i Zdzieszowicach - jest gminą rolniczą. Przeważającym źródłem utrzymania mieszkańców jest produkcja rolna i zatrudnienie w rolnictwie.

Najważniejsze zakłady na terenie gminy to:

 • UWE - EKO - usługi komunalne (Raszowa)

 • Wytwórnia Wód Gazowanych (Leśnica)

 • Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu (Leśnica)

 • Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna (Leśnica)

 • Spółdzielnia Usług Rolniczych (Leśnica)

 • Młyn Zbożowy (Wysoka)

Obecnie władze gminy z zaangażowaniem pracują na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej, czego dowodem są liczne inwestycje w dziedzinie zaopatrzenia mieszkańców w wodę, ochrony środowiska, oświaty i kultury. Duże środki przeznacza się na modernizację dróg, chodników, budowę i poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej. Istotnym wydarzeniem było utworzenie w Leśnicy pierwszej w kraju samorządowej szkoły muzycznej I-go stopnia.

Gmina bierze udział w wymianie z samorządami krajów Unii Europejskiej. Nawiązano współpracę z gminamiGerbrunn, Herten i Lützelbach w Niemczech, miastem Voitsberg w Austrii.Z czeską gminą Ćernośice i Gerbrunn zawarto układ partnerski.

Aktywnie działają tu przedstawiciele Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców, zwłaszcza na polu amatorskiego ruchu artystycznego, wspierają tworzenie nowych klubów, bibliotek, a także organizacją imprez nie tylko o zasięgu lokalnym, ale i regionalnym, które odbywają się na terenie gminy. Do najważniejszych należą:

 • Przegląd Orkiestr i Kapel

 • Dni "Caritas"

 • Dożynki Diecezjalne na Górze Świętej Anny

 • Spotkanie Leśniczan

 • Wieczór Wigilijny

 • Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej

Od 1991 roku działa tu "Fundacja Ziemii Leśnickiej", a jej inicjatorem był obecny burmistrz Hubert Kurzał. Członkami fundacji są aktywnie angażujący się w pracy mieszkańcy gminy. Fundacja m.in. wspiera kulturę, oświatę i sport, ochronę środowiska, działa na rzecz integracji środowiska społecznego, organizuje i pomaga materialnie międzynarodowej wymianie młodzieży i dorosłych. Propaguje inicjatywy gospodarcze. Pomaga w organizacji budowy Centrum Pojednania Polsko - Niemieckiego. Współpracuje także z Fundacją Rozwoju Śląska.

INFORMACJE
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 800x600. Strona została sprawdzona w przeglądarce Internet Exploler 5.0

Copyright by [DAFI]