Teraźniejszość

Obecnie w skład zespołu wchodzą następujące jednostki szkolne:

1. 5 - letnie Technikum Ogrodnicze (wygasające)

2. 4 - letnie Liceum Ogrodnicze

3. 4 - letnie Liceum Ekonomiczne (wygasające)

4. 5 - letnie Liceum Ekonomiczne

5. 5 - letnie Technikum Agrobiznesu

6. 4 - letnie Liceum Ogólnokształcące

7. 3 - letnia Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza

8. 3- letnie Technikum Ogrodnicze na podbudowie ZSO

9. 5 - letnie i 3 - letnie Technikum Ogrodnicze - kształcenie dla dorosłych.

Przy szkole powołana jest komisja egzaminacyjna do nadawania tytułów zawodowych robotnik wykwalifikowany i mistrz w zawodzie ogrodniczym.

O sukcesach szkoły świadczą jej absolwenci, których wykształciliśmy ponad 4 tysiace. Duża grupa absolwentów wybrała pracę naukową na wyższych uczelniach ogrodniczych, część wyjechała do USA, Kanady i Niemiec. Dużo gospodarstw ogrodniczych w Polsce jest prowadzone wzorowo przez naszych absolwentów.

W minionym okresie szkoła osiągnęła znaczące wyniki w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Ogrodniczych. W czasie 23 lat istnienia Olimpiady uczniowie 8-krotnie uzyskali pierwsze miejsca na szczeblu centralnym, 4-krotnie drugie miejsca oraz odnotowano 10 laureatów, którzy otrzymali indeks wstępu na wyższe uczelnie rolnicze.

Drugą dziedziną, w której młodzież osiagnęła bardzo dobre wyniki, to sport - specjalność lekkoatletyka i biegi przełajowe.

Dla nauczycieli i młodzieży duże znaczenie

ma współpraca ze szkołami w Słowacji i Niemczech. Współpraca ta polega na wymianie doświadczeń pedagogicznych, młodzież wyjeżdża na praktyki zawodowe.

Za pośrednictwem tych szkół prowadzimy wymianę doświadczeń z młodzieżą we Francji i Anglii.

Szkoła posiada bogatą tradycję w dziedzinie turystyczno-krajoznawczej. Co roku wychowawcy klas oraz rodzice organizują wycieczki klasowe, turystyczne i zawodowe. Bardzo ciekawą formą pracy wychowawczej jest konkurs pod nazwą :klasa Gospodarzem Szkoły".

Nauczyciele, wychowawcy internatu oraz pracownicy obsługi bardzo intensywnie włączają się w organizację wakacyjnego wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych z województwa Śląskiego.

 

<<powrót