Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego

ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, tel. (77) 455 48 69, 441-65 50, 441 64 85, fax (77) 455 29 79
e-mail : kontakt@wodip.opole.pl www : www.wodip.opole.pl

[ informatyka ] [ technika ] [ szkolenia ] [ poradnik ] [ konkursy ] [ kontakt ] [ spis treści ] [ strona główna ]

OUTLOOK EXPRESS - POZOSTAW KOPIE POCZTY NA SERWERZE

Poczta elektroniczna /e-mail/ pozwala na wysyłanie i odbieranie listów elektronicznych. Do korzystania z tej usługi wymagane jest specjalne oprogramowanie. Przykładowe programy to: Netscape Mail, Internet Mail, Eudora, Pegasus. Poniżej przedstawiono konfigurację programu Outlook Express, pochodzącego z pakietu Microsoft Internet Explorer w wersji 4.0 i wyższych.

1. Uruchom program Outlook Express, znajdziesz go po naciśnięciu przycisku START na pasku zadań, a następnie naciśnij PROGRAMY, podświetl grupę INTERNET EXPLORER i wybierz z otwartego menu OUTLOOK EXPRESS.

2. Z menu głównego programu wybierz NARZĘDZIA, potem KONTA.

 

3. W otwartym oknie KONTA INTERNETOWE odnajdź zapis dotyczący skrzynki na serwerze wodip.opole.pl. Naciśnij WŁAŚCIWOŚCI, aby móc zmienić ustawienia dot. tego konta pocztowego.

4. W ostatniej zakładce, ZAAWANSOWANE, odnajdź opcję DOSTARCZANIE, POZOSTAW KOPIE WIADOMOŚCI NA SERWERZE. Jeśli przy tej opcji znajduje się tzw. ptaszek, wówczas usuń go.
Kiedy wyłączyć, kiedy włączyć?
Włączyć, gdy:
- posiadasz więcej niż 1 kopię programu pocztowego z skonfigurowanym danym kontem pocztowym, (zaleca się wówczas wyłączenie tej opcji tylko na jednej kopii programu),

Wyłączyć, gdy:
- odbierasz pocztę zawsze w tym samym miejscu, - zależy Ci na szybkim i sprawnym odbieraniu wiadomości, - łączysz się przez modem.

Konfiguracja uwierzytelniania przy wysyłaniu poczty

Stanisław Rożniatowski