Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego

ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, tel. (77) 455 48 69, 441-65 50, 441 64 85, fax (77) 455 29 79
e-mail : kontakt@wodip.opole.pl www : www.wodip.opole.pl

[ informatyka ] [ technika ] [ szkolenia ] [ poradnik ] [ konkursy ] [ kontakt ] [ spis treści ] [ strona główna ]

OBSŁUGA POCZTY  ELEKTRONICZNEJ W OUTLOOK EXPRESS

Poczta elektroniczna /e-mail/ pozwala na wysyłanie i odbieranie listów elektronicznych. Do korzystania z tej usługi wymagane jest specjalne oprogramowanie. Przykładowe programy to: Netscape Mail, Internet Mail, Eudora, Pegasus. Poniżej przedstawiono konfigurację programu Outlook Express, pochodzącego z pakietu Microsoft Internet Explorer w wersji 4.0 i wyższych.

1. Uruchom program Outlook Express, znajdziesz go po naciśnięciu przycisku START na pasku zadań, a następnie naciśnij PROGRAMY, podświetl grupę INTERNET EXPLORER i wybierz z otwartego menu OUTLOOK EXPRESS. Jeśli automatycznie uruchomi się okno konfiguracji konta pocztowego - przejdź do punktu 4.

2. Z menu głównego programu wybierz NARZĘDZIA, potem KONTA.

3. W otwartym oknie KONTA INTERNETOWE wybierz DODAJ, a następnie POCZTA.

 

4. Wpisz nazwę, która pojawiać się będzie przy poczcie wychodzącej, np. swoje nazwisko. Odbiorca będzie wiedział kto wysłał e-mail.

5. Podaj swój adres e-mail, przydzielony Ci przez administratora serwera, na którym założone zostało Twoje konto. Zapamiętaj swój identyfikator /ID/, przydzielone hasło /PASS/ oraz podane  nazwy serwera poczty wychodzącej i przychodzącej.

6. Podaj adresy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej. Informacje te uzyskałeś od administratora serwera. Jeśli zapomniałeś - zapytaj !

7. Wprowadź swój identyfikator i jeśli chcesz - hasło do konta pocztowego, które zostało Ci przyznane przez administratora. Jeśli je podasz, to w momencie logowania na serwerze pocztowym będzie ono automatycznie podawane przez program. Uważaj !. Jeśli do komputera, przy którym pracujesz mają dostęp również inne osoby, to w celach bezpieczeństwa nie podawaj w tym miejscu hasła. Hasło będzie od Ciebie wymagane w momencie połączenia się z serwerem pocztowym.

8. Podaj przyjazną nazwę dla Twojego konta. Może być to dowolna nazwa, np. szkoła lub instytucja w której pracujesz. 

9. Podaj sposób łączenia z internetem. Z reguły w domach korzystamy z modemów podłączonych do linii telefonicznej, w ośrodkach szkoleniowych i miejscach pracy z sieci lokalnej.

10. Jeśli wybrałeś połączenie telefoniczne to w tym okienku zaznacz właściwe. Możesz mieć skonfigurowane wiele połączeń z różnymi serwerami /numerami pod które dzwonisz/.

Konfiguracja uwierzytelniania przy wysyłaniu poczty

Stanisław Rożniatowski