Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego

ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, tel. (77) 455 48 69, 441-65 50, 441 64 85, fax (77) 455 29 79
e-mail : kontakt@wodip.opole.pl www : www.wodip.opole.pl

[ informatyka ] [ technika ] [ szkolenia ] [ poradnik ] [ konkursy ] [ o firmie ] [ spis treści ] [ strona główna ]

WARUNKI PUBLIKACJI STRON WWW NA SERWERZE WODIiP

Umieszczenie własnej strony internetowej wymaga od autora przestrzegania kilku bardzo istotnych zasad. Ich nieprzestrzeganie wiąże się z tym, że dana strona nie będzie dostępna dla innych. Częstym błędem popełnianym przy tworzeniu strony, jest założenie, że jeżeli strona wyświetla się na własnym komputerze, to też będzie wyświetlana w sieci. Nic bardziej błędnego. Aby strona była widoczna w Internecie musimy spełnić dodatkowo kilka warunków, związanych z dostosowaniem się do protokołu HTTP i systemu Linux/Unix, który najczęściej zarządza serwerami internetowymi. Aby ułatwić Państwu tworzenie własnych stron i umieszczanie ich na naszym serwerze przygotowałem krótki opis warunków których należy bezwzględnie przestrzegać.

Ze względu na wiele obowiązków w pracy, ilość stron internetowych jakie otrzymujemy, jak również czas potrzebny na ich późniejsze poprawianie, NIE BĘDZIEMY niestety w stanie Państwu pomóc w dostosowaniu stron do umieszczenia ich na serwerze internetowym. Dlatego bardzo prosimy o przestrzeganie poniższych zasad już od samego początku tworzenia strony internetowej.

Strona główna musi nazywać się: index.html

Strona główna, czyli strona pojawiająca się po wpisaniu adresu musi nosić nazwę index.html. Pliku o takiej właśnie nazwie szuka serwer po wpisaniu adresu. Jeżeli strona nazywałaby się inaczej, to wtedy należałoby także podawać dokładną ścieżkę dostępu do pliku.

Nazwy plików muszą zawierać tylko dopuszczalne znaki

Nie można tak jak w systemie Windows do nazywania plików używać niemal dowolnych znaków. Wiele z nich nie jest dopuszczanych w poprawnym nazewnictwie. Niepoprawnymi znakami są między innymi:

 • wielkie litery, np. A R F H
 • polskie znaki diakrytyczne, np. ą ś ł
 • spacje, czyli znaki odstępu między wyrazami
 • często spotykane w nazewnictwie Windows znaki interpunkcyjne i inne, np. ! ? , . ( )

Dlatego też należy ograniczyć się jedynie do następującego zestawu:

 • małych liter, bez polskich znaków diakrytycznych
 • cyfr
 • znaku podkreślenia, czyli _

Podsumowując poprawny zestaw znaków to: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890_

W związku z powyższym niepoprawne nazwy plików to między innymi:

 • tło.gif - zawiera literę ł
 • rysunek(1).jpg - zawiera nawiasy ( )
 • Fotografia.jpg - zawiera wielką literę F
 • moja gmina.gif - zawiera odstęp
 • foto1.JPG - rozszerzenie składa się z wielkich znaków JPG

Wszystkie niezbędne pliki muszą zostać umieszczone na serwerze

Strona internetowa nie składa się z pojedynczego pliku o nazwie index.html, tak jak to jest na przykład w przypadku dokumentów tekstowych popularnego edytora tekstów MS Word, który to wszystkie niezbędne składniki przechowuje razem z tekstem w jednym pliku. W przypadku stron internetowych w pliku HTML znajdują się jedynie odwołania do pozostałych plików, czyli rysunków, dźwięków, itp. dlatego też wszystkie one muszą zostać umieszczone na serwerze. Najlepszym rozwiązaniem jest utworzenie jeszcze przed rozpoczęciem pracy osobnego folderu w którym będziemy zapisywać niezbędne pliki, np. utworzeniu na dysku twardym c:\ folderu o nazwie Moja strona (w nazwie folderu można używać dowolnych znaków). Pozwoli to później na szybkie umieszczenie strony na serwerze internetowym, poprzez przesłanie wszystkich plików w tym folderze. 

Należy pamiętać jednak, aby nie umieszczać na serwerze internetowym plików nie wykorzystywanych na naszej stronie. Powoduje to niepotrzebne zajmowanie miejsca na naszym koncie, co w ostateczności może spowodować, iż nie będziemy w stanie przesłać całej strony na nasze konto. Jeżeli zrezygnowaliśmy z niektórych plików na naszej stronie, to należy je bezwzględnie usunąć z naszego konta na serwerze.

Stosowanie odwołań względnych

W plikach HTML należy stosować jedynie odwołania względne (względem pliku w którym stosujemy odwołanie). Na przykład jeżeli stosujemy na naszej stronie rysunek zapisany w pliku rysunek.gif w tym samym folderze co ta strona to poprawnym odwołaniem będzie src="rysunek.gif", a nie src="file:///C:/moja strona/rysunki/rysunek.gif", gdyż to odwołanie wskazuje na bezwzględną lokalizację pliku na naszym lokalnym komputerze i dany rysunek będzie widoczny jedynie na naszym komputerze. Jeżeli plik znajduje się np. w podfolderze o nazwie rysunki to stosujemy zapis src="rysunki/rysunek.gif". Z kolei, gdy rysunek znajduje się powyżej bieżącego folderu to: src="../rysunek.gif". Jeżeli strona będzie tworzona w edytorze stron internetowych, np. w MS FrontPage Express, to najlepszym rozwiązaniem jest zapisanie we właściwym folderze naszej strony, zanim zaczniemy jeszcze w niej umieszczać rysunki, czy zdjęcia.

Używanie podstron we własnej witrynie internetowej

Jeżeli strona internetowa ma składać się z kilku podstron, to pozostałe plki HTML nie muszą nazywać się index.html. Pamiętając jedynie o pozostałych zasadach należy im nadawać rozszerzenie html lub htm. Możemy je też umieszczać w podfolderach folderu w którym przechowujemy pozostałe elementy naszej witryny, pamiętając jednak o poprawnych odwołaniach do pozostałych plików naszej strony. UWAGA! Przy nadawaniu nazw podfolderów obowiązują te same zasady, co przy podawaniu nazw plików.

Kodowanie polskich znaków w standardzie ISO 8859-2

W Internecie obowiązuje kodowanie polskich znaków używanych w tekście naszej strony w standardzie ISO 8859-2. Dlatego też taki sposób należy ustawić w edytorach stron internetowych, np. w MS FrontPage Express lub wpisać ręcznie do kodu strony: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">. W przeciwnym razie zamiast polskich znaków inni mogą zobaczyć na naszej stronie dziwne "krzaczki".

Stosowanie poprawnych formatów plików

Strony internetowe mogą zawierać tylko niektóre typy popularnych formatów. W przypadku grafiki stosuje się jedynie następujące formaty:

 • gif - maksymalnie 256 kolorów, można stosować przezroczystość, kompresja bezstratna. Najlepiej nadaje się do rysunków, schematów, zrzutów ekranowych, itp., czyli tam gdzie nie stosuje się dużej liczby kolorów, a są istotne szczegóły rysunku, np. ostre krawędzie.
 • jpg - ponad 16 milionów kolorów, bez przezroczystości, kompresja stratna. Najlepiej nadaje się do fotografii. Na zdjęciach nie występują z reguły ostre krawędzie (np. pejzaże, czy ludzkie twarze mają łagodne przejścia), za to składają się z bardzo dużej liczby kolorów. Lekkie rozmycie krawędzi nie jest praktycznie zauważalne.
 • png - posiada wszystkie zalety poprzednich formatów, lecz z reguły generuje większe pliki. Format ten nie jest rozpoznawany przez starsze wersje przeglądarek internetowych. Format nie został zbyt powszechnie zaakceptowany i dlatego też odchodzi w zapomnienie.

W przypadku dźwięków stosuje się formaty:

 • mid - mała objętość plików, jakość generowanego dźwięku zależy w głównej mierze od karty muzycznej na którym jest odtwarzany, zawiera jedynie opis dźwięków, bez głosu.
 • wav - bardzo duża objętość plików, jakość zbliżona do jakości płyty kompaktowej.

W przypadku animacji najpopularniejszymi formatami które mogą być odtwarzane bezpośrednio na stronie są:

 • gif - tzw. animowany gif, najczęściej animowane rysunki, skrzynki pocztowe, mieniące się linie lub banery reklamowe.
 • avi - najczęściej krótkie filmy, zrzuty wykonywanych czynności na ekranie itp.

Stosowanie jak najmniejszych rozmiarów plików

Pojedyncza strona internetowa razem ze wszystkimi jej elementami składowymi (rysunki, dźwięki, itp.) nie powinna mieć większego rozmiaru niż 100 kB. Wczytywanie większych stron wiąże się z bardzo długim oczekiwaniem na pojawienie się strony u osób korzystających z połączeń komutowanych (modem), nawet w ekstremalnych przypadkach do kilkunastu minut. Dlatego też należy dbać, aby pliki miały jak najmniejsze rozmiary.

Jeżeli skanujemy rysunek, czy też fotografię to ustawiamy rozdzielczość na 72 dpi lub 75 dpi. Wyższa rozdzielczość powoduje powstanie znacznie większego rozmiaru (np. to samo zdjęcie zeskanowane z rozdzielczością  150 dpi będzie posiadać ok. czterokrotnie większy rozmiar), a na ekranie nie zauważymy jakiejkolwiek zmiany, gdyż monitory posiadają rozdzielczość właśnie ok. 72 dpi.

Gdy skanujemy "czarno-białą" fotografię to nie skanujmy jej z pełną paletą kolorów, podobnie w przypadku tekstu ustawmy jedynie skanowanie w trybie czarno-białym.

Skadrujmy nasz obrazek tak aby zawierał jedynie istotną część, bez niepotrzebnej obwódki. 

Zapisujmy rysunek w takim rozmiarze w jakim będziemy go wykorzystywać na stronie. Zapisanie w wyższym rozmiarze, a późniejsze przeskalowanie powoduje często pogorszenie jakości, a ilość danych potrzebnych do przesłania się nie zmniejsza, gdyż użytkownik pobiera cały rysunek, który dopiero potem jest przeskalowywany na jego komputerze.

Używajmy programów do optymalizacji grafiki. Popularne programy graficzne nie optymalizują grafiki pod kątem internetu. Dlatego często korzystając z odpowiedniego oprogramowania możemy zmniejszyć rozmiary plików nawet do niespełna połowy poprzedniej wielkości. Przykładem takich programów mogą być: GIF Movie Gear, AniMagic GIF Animator, Ulead GIF Animator, JPEG Cruncher Pro, GIF Cruncher, xat.com Image Optimizer, xat.com JPEG Optimizer i wiele innych które bardzo często są umieszczane na płytach dołączanych do popularnych czasopism informatycznych. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest możliwość skorzystania ze stron internetowych oferujących optymalizację plików na naszym komputerze, np. z serwisu Spinwave.com - Image Crunchers (http://www.spinwave.com/crunchers.html).


Roland Zimek