Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego

ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, tel. (77) 455 48 69, 441-65 50, 441 64 85, fax (77) 455 29 79
e-mail : kontakt@wodip.opole.pl www : www.wodip.opole.pl

[ informatyka ] [ technika ] [ szkolenia ] [ poradnik ] [ konkursy ] [ kontakt ] [ spis treści ] [ strona główna ]

WINZIP - ŁATWE "PAKOWANIE"

Wiele programów otrzymanych /ściągniętych/ ze stron WWW i serwerów FTP występuje w postaci spakowanej. Często są to samorozpakowujące się archiwa. Wystarczy dwukrotnie kliknąć na pliku i postępować według informacji na ekranie - doprowadzi to /najczęściej/ do zainstalowania programu. Jednak równie często spotykamy pliki lub zbiory plików archiwizowane /pakowane/ w postaci archiwum o rozszerzeniu zip. Jak je używać ? Jakim programem je "rozpakować" ?

Zaczynamy ...

WinZip to najpopularniejszy program do /de/archiwizowania plików, jego instalacja pozwala na pracę z archiwami w formacie zip - najczęściej używanym internetowym formacie "spakowanych" plików. Poniżej przedstawiono krótki opis pracy z programem :

Szukamy achiwum ...

Wyświetlamy zawartość foderu w którym zapisaliśmy "ściągnięte" z interetowej strony WWW lub serwera FTP pliki i wyszukujemy archiwum. Poznamy go po charakterystycznej ikonie. Naciskamy dwukrotnie lewy przycisk myszki.

Zgodnie z licencją

Po zainicjowaniu programu WinZip musimy wyrazić chęć dalszej z nim pracy. Naciskamy I Agree. W otwartym okienku programu widzimy spis zarchiwizowanych plików.

Zawartość archiwum

Naciskamy przycisk Extract na pasku ikon i po chwili określamy w ramce po lewej stronie folder do którego należy "rozpakować" pliki z archiwum. Potwierdzamy przyciskiem Extract. Rozpoczyna się proces dearchiwizowania plików.

Potwierdzenie działania

Po zakończeniu procesu możemy zamknąć widoczne okienko programu WinZip. Właśnie "rozpakowaliśmy" archiwum. Teraz, bez problemu, możemy przeglądać jego zawartość umieszczoną w wybranym przez siebie katalogu.


Stanisław Rożniatowski