Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego

ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, tel. (77) 455 48 69, 441-65 50, 441 64 85, fax (77) 455 29 79
e-mail : kontakt@wodip.opole.pl www : www.wodip.opole.pl

[ informatyka ] [ technika ] [ szkolenia ] [ poradnik ] [ konkursy ] [ kontakt ] [ spis treści ] [ strona główna ]

WS_FTP - WYSYŁANIE STRON NA SERWER

Jednym z popularnych programów służących do przesyłania plików między odległymi komputerami jest Ws_Ftp. Prosty w konfiguracji i obsłudze, pomocny przy umieszczaniu /przygotowanych wcześniej/ stron WWW na serwerze.

Logo Ws_Ftp

Po jego uruchomieniu podajemy kilka niezbędnych do pracy wiadomości :

  • w polu Host Name/Adress wpisać adres serwera, np. sp3opole.wodip.opole.pl

  • w polu User ID podać nasz identyfikator użytkownika /login/, np. amkowski@wodip.opole.pl lub sp3opole@wodip.opole.pl

  • w polu Password wprowadzić nasze hasło przypisane do konta, np. XXXXXX

  • nacisnąć przycisk OK

Wypełniamy dane dla swojego konta

Po połączeniu z serwerem, w okienku prawym pokaże się zawartość katalogu na serwerze, a po lewej stronie jednego z folderów naszego lokalnego dysku komputera na którym pracujemy. Dalej :

  • w lewym okienku wybrać lokalny katalog z przygotowanymi plikami

  • w okienku prawym przejść do katalogu /

  • w lewym zaznaczyć pliki przeznaczone do umieszczenia na serwerze

  • nacisnąć przycisk ze strzałką skierowaną w prawo

Transfer w toku

Zaznaczone pliki są przesyłane na serwer. Po zakończeniu procesu /może trwać kilkanaście minut/ :

  • przerywamy połączenie z serwerem naciskając przycisk Close na dolnym pasku programu

  • i kończymy działanie jego działanie przyciskiem Exit

Pamiętać należy, by główny plik uruchomieniowy naszej witryny nazywał się index.html oraz o tym, że istotną rolę odgrywa wielkość liter /jeśli w pliku HTML umieścimy odnośnik do pliku spis.htm to jeśli jego nazwa będzie się składała z dużych liter, nie zostanie poprawnie odczytany - to samo dotyczy plików graficznych/.


Stanisław Rożniatowski