Humboldt

Humboldt Wilhelm von, baron (1767 - 1835), brat Aleksandra , niem. filozof, teoretyk języka, uczony, polityk; czł. Akademii Nauk w Berlinie; współzałożyciel uniwersytetu w Berlinie, 1809 - 10 reformator szkolnictwa pruskiego w duchu neohumanizmu, którego był czołowym przedstawicielem; za cel rozwoju społecznego uważał realizację ideału humanistycznego; autor prac z dziedziny typologii i klasyfikacji języków świata, stworzył system lingwistyczno - filozoficzny, nawiązujący do teorii I. Kanta i J. G. Herdera, w którym pojmował język jako czynnik twórczy, kształtujący percepcję świata i pogląd na rzeczywistość; Humboldt wywarł wpływ na rozwój historyzmu i poglądy romantyków niem. 

 

Źródło: Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 2

O naszym herbie 
Kolonizacja 
Otmuchów w dawnej fotografii 
Wilhelm von Humboldt 
Wysiedlenia, przesiedlenia